Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Solidna porcja informacji o dekarbonizacji przemysłu. Sprawdź koniecznie!

Wraz z rozwojem przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy wypatrują nowych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą wydatki poniesione na działalność, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia węgla i gazu

Działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych przez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, np. poprzez zmniejszenie zużycia węgla i gazu czy zwiększenie udziału elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, czy trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest także zimno.

W licznych sferach przemysłu możliwe jest dodatkowo korzystanie z energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i ponowne jej użycie daje z biegiem czasu duże oszczędności, jak również przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tego rodzaju procesów wiąże się ze poważnymi kosztami, jednak w finalnym rozrachunku korzyści jakie one przynoszą, w pełni je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na środowisko to już zysk dla całej ludzkości.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10