tania windykacja

Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Jest mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych przepisach. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta strategia windykacji okaże się nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w ustalonym czasie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może skonfigurować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wspomniane powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa także przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]