Faktoring – dlaczego warto?

Faktoring jest zaliczany do najchętniej wybieranych aktualnie usług finansowych. Jest skierowany w szczególności do przedsiębiorstw, które wykorzystują odroczone czasy płatności i obawiają się stracić płynność finansową. Faktoring umożliwia zobligowanie partnerów do szybszego uregulowania należności. Poza tym jest to także doskonałe wyjście dla firm potrzebujących nowych sposobów sfinansowania wydatków związanych z inwestycjami. Na czym zatem polega faktoring? Czemu okazuje się tak skuteczny? O jakich zasadach muszą pamiętać przedsiębiorstwa, które postawią na ów sposób pozyskania środków? W jaki sposób uniknąć ewentualnych problemów wiążących się z faktoringiem?

Faktoring dla biznesu – co nam oferuje?

Faktoring zazwyczaj utożsamiany jest zwłaszcza z cesją zobowiązań firmy przez bank. W rzeczywistości jest on połączeniem rozmaitych typów umów, a wykup należności jest tylko jedną z nich. Opiera się on na wykupieniu należności udokumentowanych fakturą VAT – faktor (najczęściej bank) przejmuje należności od faktoranta, czyli przedsiębiorstwa. Poza tym potwierdza, że ma zapewnić mu także pozostałe usługi, takie jak pomoc w windykacji nieprzeterminowanych zobowiązań, prowadzenie rachunków czy doradztwo biznesowe. Na kształt umów dotyczących faktoringu w naszym kraju wpływają postanowienia prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Faktoring dla biznesu – jak znaleźć ofertę?

Oferty kolejnych banków zapewniających faktoring są niekiedy bardzo różne. By ustrzec się błędów, których skutkiem mogą okazać się poważne problemy, należy dobrze przeanalizować każdą z nich. Potrzebne będą wtedy odpowiednie umiejętności, których nierzadko po prostu nie posiadamy. Dlatego wybór faktoringu powinniśmy omówić z doradcą finansowym, bo ten powie nam, w jaki sposób wybrać bank, który zaproponuje nam najkorzystniejsze warunki. Poszukiwania z doradcą to co prawda pewien koszt, ale zwykle okazuje się, iż w ten sposób unikniemy strat.