Krajowy System e-Faktur – podstawowe informacje

Szukasz wiadomości o fakturach ustrukturyzowanych? Dobrze trafiłeś!

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., jednakże finalnie biznesmeni na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur musieli poczekać kilka miesięcy dłużej. Projekt ruszył w pierwszym dniu 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym używanie KSeF jest fakultatywne, począwszy od roku 2023 stanie się to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla właścicieli przedsiębiorstw zwolnionych z tego podatku.

Faktura ustrukturyzowana – nigdy więcej błędnego odczytywania pól faktur!

Faktury ustrukturyzowane to innymi słowy dokumenty elektroniczne, które posiadają ściśle określoną strukturę danych zakodowanych z wykorzystaniem znaczników XML. Ten sposób kodowania generalnie niewiele mówi człowiekowi, który nie wie jak go rozszyfrować, z kolei dla stosownego programu do rozliczania i wystawiania faktur dokument tego rodzaju będzie absolutnie zrozumiały. Fakt, że faktury mają jednolity format powoduje, że obojętnie którego oprogramowania do księgowości użyją obie strony transakcji, dane zawarte w fakturze ustrukturyzowanej zostaną rozszyfrowane identycznie. Jest to znamienna zmiana na lepsze przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotąd nierzadko spotykały się z przypadkami niepoprawnego przeniesienia przez aplikacje księgowe informacji z faktur dostarczanych przez klientów w formie fotografii faktury papierowej czy pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane kompletnie eliminują prawdopodobieństwo pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez księgowego, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyspiesza zwrot podatku VAT

Wszyscy przedsiębiorcy stycznia 2021 r. mogą odebrać oraz wystawić fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność przede wszystkim szybciej otrzymają zwrot VAT, są zwolnieni z obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur i zyskują większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mogą być pewni, że faktury się nigdzie nie zapodzieją (KSeF przetrzymuje dane o nich przez 10 lat). Z kolei Ministerstwo Finansów dostaje narzędzie, które pozwala na dokładniejszą kontrolę systemu podatkowego, czyli w wyższym stopniu zapobiega nieprawidłowościom w obszarze podatku akcyzowego, VAT i dochodowego. Co istotne, obowiązek stosowania KSeF nie przekreśla możliwości korzystania z komercyjnej aplikacji księgowej, ale należy dokonać jej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]