metoda kasowa

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w odpowiednim terminie i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia regularnego pilnowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]