Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Zobacz więcej szczegółów o notach księgowych na 40 euro na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Przedsiębiorcy prędzej czy później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast, a może stosować jako jeden z kroków działań upominawczych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada wspomnieć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych problemów finansowych lub zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]