Podobieństwa i różnice między fakturą proforma i fakturą VAT

Zobacz co to znaczy faktura proforma na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale także i większość osób dokonujących zakupów przez internet, mieli przynajmniej raz kontakt z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, dlatego częstokroć spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się aczkolwiek zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem zapowiedzi konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu zakupu towaru ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Żeby bez trudności można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent wpłaci już przedpłatę lub wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.