Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Chcesz zamówić kontener KP 7? Wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część śmieci nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]