Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – czym właściwie są?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć pracę firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.