Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Zleć badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała.

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – termin ważności

Testom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D. Do badań przystępują też kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza przede wszystkim widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]