Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Więcej o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń wykonują multum zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nic nie zastąpi usług zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Język, czas realizacji, stopień skomplikowania przekładu – to wpływa na finalny koszt usługi

Finalny koszt tłumaczenia tekstu kształtują poniższe czynniki:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje dokument. Przekład podręczników medycznych, prac akademickich bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Warto zaznaczyć, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy przekład powstał z odpisu, kopii lub oryginału, a także przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]