Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów i pleśni za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Komu powierzyć realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów również należy zlecić profesjonalistom, bowiem nagminnym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.