Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Form zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Nasza lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]