Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Sprawdź tłumaczenia rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]