badania operatorów Bielsko Biała, badania operatorów Bielsko

Ważne badania psychologiczne operatorów

Kiedy mowa o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają także na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo jasno wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna jest ważna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często dochodzi w nich do wypadku, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, problemami ze wzrokiem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i z tego powodu przeprowadzanie tego rodzaju testów jest kluczowe.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji oraz zdolność oceny odległości. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, stosowana jest również specjalna aparatura. Zwykle nie trwają one dłużej niż pół godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to zależne głównie od wieku osoby badanej. Standardowo są to trzy-cztery lata, natomiast dla osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]